راستش این همیشه توی ذهنم بوده ببینم پسرا موافق سربازی رفتن هستن یا نه و اینکه چرا موافقن و یا چرا مخالف سربازی هستن.

در قسمت نظرات ، برام بنویسید.