سلام


خیلی سعی می کردم که بعضی از اخلاق های بد رو ترک کنم. عادتایی مثل شلخته بودن ، تند تند غذا خوردن ، کَل انداختن با هم کلاسیا ، رفتن به کلاس بوکس! و... رو ، آخر حتی یکیش رو هم ترک نکردم.
الان خدا کاری کرده که همشو ترک کنم.....