سلام به همه


من از فردا میرم سیستان ممکنه آخرین مطلب بلاگ باشه که منتشر کنم.
به هر حال برام دعا کنید که قوی باشم.
واقعا از بودن و وقت گذراندن با شما خوشحالم.

خداحافظ شما