از همین حالا سال 97 رو که سال استقامت ملی هست رو بهتون تبریک گفته و امیدوارم هستیم که در این سال مردم ایران جان سالم بدر ببرند.