در پگاهی سرخ باز خبری غم انگیز از سقوط یک هواپیمای شخصی


نمیدونم باید چه واکنشی داشته باشم. هرچند هم وطن ما نبودن اما انسان که بودند.

اما چرا توی ایران این همه خبر بد بوجود میاد؟

مشکل از تکنولوژی ما هست یا واقعا یه خبراییه؟