تو تمنای منو     یار منو       ای جان منی

پس بمان تا که نمانم   به تمنای کسی

تو خودت روح و روانی ،  تو آرامش جانی

پس بمان تاکه نمانم به تماشای کسی

شوریده ی آزورده دل بی سر و پا من

در شهر شما انگشت نما من

دیوانه تر از مردم این شهر مگر هست؟

جانا به خدا من به خدا من به خدا من