اصلا درک قابل لمسی از اینکه یه زن بتونه توی جامعه کار کنه و صاحب اسم و رسم بشه از 20 سال پیش وجود نداشت.

الان بانوانی داریم در سطح کشور که خودشون از صفر کار کردن و الان صاحب شرکت و برند خود هستند.الان فرصت مناسبی پیش اومده تا با همراهی پدیده ای به عنوان استارتاپ هایی که فن محور هستند نه جنسیت محور ، بانوان حضوری پر رنگ داشته باشند و سعی کنند به  جای حضور در مشاغل رسمی و دولتی و به جای منشی گری و حسابداری به فکر شروع یک جریان برای خود باشند.جریانی که بتواند به آآن ها آزادی عمل در شغل خود را بدهد بدون آن که تبعیضی ایجاد شود.

اگر پدیده ای در سطح فناوری ایجاد شود نمیگویند موسسش زن است یا مرد. مهم اینست که پیده جدیدی آمده که کارآمد است.

من از تمامی هم نوعان خودم درخواست میکنم روی این فکر متمرکز بشن و اگه تخصصی مخصوصا در زمینه کامپیوتر دارن استارتاپ خودشون رو راه اندازی کنن.

به هر حال روز زن مبارک