همسایمون یه سگ وحشی داره . البته درشون همیشه بستس چون از در پشتی رفت و آمد میکنن. 

سگ عوضی ساکته دقیقا توی پیاده رو که رد میشی یه دفعه میخواد در رو بشکنه بیاد بخورتت.

سگا هم عوضی شدن