یکی از دوستام معرفیم کرد به یه بنده خدایی بعد از حرف هاش ایران رو که تصور کردم دیدم قبل این هم که امام زمان عج هم بیاد میشه یه بهشت کوچیک ساخت.

اسم این تیم ، راهکار جهانی هست. البته تازه دارن تیم فنیشون رو تکمیل می کنن که توی 2 مرداد 97 یه جنبش راه اندازی کنن. یه جنبش رسانه ای