کسی میدونه برای ثبت نام خادم الشهدا باید چه زمانی و کجا ثبت نام کنم؟ برای استان فارس - شیراز ؟؟
بچه گفته بودن که یک ماه پیش ثبت نام بوده . ولی من دیدم دو نفر همین هفته قبل رفتن دنبالش و دو روز پیش هم اعضام شدن !!!!

یکی بگه چطور ثبت نام کنم برای ایام عید؟

اگه کسی هم پارتی داره معرفی کنه ممنونش میشم.

دیگه به هر حال در راه شهدا باید یه جایی هم هوای منو داشته باشین بچه بسیجیا و حزب اللهی ها. مثلا من از خودتونما.