این کلیپ خیلی عجیبه 

اگه کسی میدونه اینو چطور ساختن توضیح بده