آخه چرا بعضی وقتا باید یاد یه سری خاطرات بیوفتیم که خیلی شیرینن ولی از زهر بدتر هستند.

یاد خاطراتی که ممنوعه هستند و تو با اینکه میدونی دیگه حق یادآوریشو نداری باز توی شبای تاریک و بی ستارت باز اون تنها ستاره ای هست که می درخشه.

نمیدونم. واقعا نمیدونم. دلم خیلی پر آشوب و استرسه. من و یه جنگ بین عقل و خاطراتم