به احترام نام زیبای مادر 

تقدیم به همه ی شما عزیزان

                                       🌺

                                       🌺

                                       🌺                                  🌺

    🌺 🌺 🌺                       🌺                       🌺

  🌺          🌺🌺🌺🌺🌺              🌺                                          🌺

    🌺 🌺🌺                                                   🌺                                   🌺

                                                                             🌺                                🌺

خیلی عالیه                                                                                                       🌺

 

فردا روزی نگین تسنیم هیچی بلد نبود ببینین چی طراحی کردم.!!!!!!