سلام


این روز ها خانواده دارن حسابی خونه تکونی می کنن ، مامانم هنوز یک ماه فرصت داره ولی تمامی خونه رو زیر رو کرده !! توی خانواده ما به پاکیزگی زیادی اهمیت داده میشه به خاطر همین هم موقع شست و شوی ظرف ها و یا جارو کردن حیاط ها و... یه خورده سخت گیری هایی میشه.

البته وسواس نیست بلکه یه خورده زیادی اهمیت میدیم به این موضوع.