هوای زیبای اینجا ، هوای بسیار خوشبو ، معطر سرزمین زیبایی ها

اینجا بیضا ، 30 کیلومتری شمال غرب شیراز هست ، 5 اسفند و روزی که با باریدن رحمت الهی روح و جان آدم به وجد میاید.

پروردگارا من بنده ی گناهکار تو ، در پیشگاهت دعا می کنم که رحمت خودت را از ما دریغ نکنی. باشد که ما شکر گذار تو باشیم.

بیضا